تماس با ما


آدرس

قزوین، خیابان فلسطین غربی، چهار راه عمران، بعد از جهاد کشاورزی

تلفن

۰۲۸-۳۳۸۰۵
info@armanirestaurant.ir

رستوران آرمانی قزوینتلفن تماس : ۰۲۸-۳۳۳۲۱۰۳۰
قزوین، خیابان فلسطین غربی، چهار راه عمران، بعد از جهاد کشاورزی