دسرها
منو دسر
سالاد مخصوص آرمانی

سالاد مخصوص آرمانی

ماست موسیر

ماست موسیر

ماست خیار

ماست خیار

میرزا قاسمی

میرزا قاسمی

کشک بادمجان

کشک بادمجان

سالاد فصل

سالاد فصل

زیتون پرورده

زیتون پرورده

سوپ

سوپ

رستوران آرمانی قزوینتلفن تماس : ۰۲۸-۳۳۳۲۱۰۳۰
قزوین، خیابان فلسطین غربی، چهار راه عمران، بعد از جهاد کشاورزی